Româna    English

  Certifications


   Declaraţia privind politica S.C. DOSETIMPEX S.R.L. referitoare la calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională (SMI) şi responsabilitate socială (SSO).

Certificat de MANAGEMENT AL CALITĂŢII - SR EN ISO 9001:2001


Certificat de MANAGEMENT DE MEDIU - SR EN ISO 14001:2005


Certificat de MANAGEMENT AL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII - SR OHSAS 18001:2008


Autorizaţie ISCIR pentru executarea lucrărilor de
PUNERE ÎN FUNCŢIUNE


Autorizaţie ISCIR pentru executarea lucrărilor de
SERVICE ŞI REPARARE


Autorizaţie ISCIR pentru executarea lucrărilor de
VERIFICĂRI TEHNICE PERIODICE ŞI AUTORIZAREA FUNCŢIONĂRII


Atestat de executare a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor


Atestat de verificare, întreţinere şi/sau reparare a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilorWhat we do

Designing

button We provide designing services for all types of construction installations. button

Execution

We execute all types of installations for constructions. product button

Equipment

We deliver any types of equipment for construction installations.

product button

Warranty

We guarantee a well executed job both in designing as well as in execution.
product button

Energetic audit

We provide complete energetic audit services for buildings.

product button

Doset-PEC software

Our Company has developed, together with specialists from the field, the software application Doset-PEC, a calculus program for assesing the Energy Performance of Buildings and Apartments.

www.doset-pec.ro